Nyheter Norges Minigolf Forbund

Nyheter Norges Minigolf Forbund

Minigolf Nordic Meeting

Info fra NMFPosted by Dan Magnus Gresholdt 25 Mar, 2016 11:37


For første gang har det vært et nordisk møte på et offisielt nivå. Dette møtet ble holdt i Riksidrottsförbundets utvecklingscentrums lokaler i Bosön utenfor Stockholm. Landene som deltok var Sverige (verter), Norge, Danmark, Finland og Latvia. NMF var representert av Øyvind Nedre og Dan Magnus Gresholdt.

På dette møtet var målet å bli mer kjent med hverandre som forbund, og for å få et grunnlag for videre samarbeid. Jeg skriver litt under for hva som var samtaleemnene under dette møtet.

Introduksjon

Her presenterte hvert forbund sine tall (medlemmer, baner, konkurranser osv), inntektskilder, hvilke muligheter og utfordringer hvert forbund hadde.
Noen hadde synkende medlemstall, mens andre hadde stigende. Alle forbund bortsett fra Norge hadde inntekter fra det offentlige, da minigolf ennå ikke er en anerkjent sport i Norge. Gode inntektskilder er viktig for å holde kurs, videre utvikling av sport og avholde konkurranser, dette var synlig for alle forbund.

Ungdom og rekruttering

Her presenterte Sverige hva de gjorde for å øke rekruttering av ungdom. De har økt fokus på involvere hele familien slik at det blir en familieaktivitet. I tillegg så arrangerte de sammenkomster for ungdom for å knytte de sammen og for å utdanne de videre innenfor minigolf.
De holder også kurs for å utdanne ungdomstrenere for å få best mulig utvikling i sine evner innen minigolf.
Etter denne presentasjonen så fortalte hvert forbund hva de gjorde for rekruttering og trening. For Norges del så er det nok kun CMC som har organisert trening og dette er noe vi bør ha økt fokusering på nasjonalt plan i fremtiden.

Kurs og utdanning

Sverige presenterte også her hvordan de holdt kurs for utdanning av trenere, dommere, turneringsledere, regler og bane inspektører.
Dette bli litt av den samme diskusjonen mellom forbundene, og for Norges del så får vi arrangert et dommerkurs i Norge til høsten ved hjelp av det svenske forbundet (mer informasjon om dette senere).

Internasjonal representasjon

Vi gikk igjennom hvordan hvert land er representert internasjonalt, f.eks. i komiteer i WMF.
Det ble avtalt å sette opp et felles forum mellom forbundene hvor vi kan diskutere forskjellige temaer og utveksle erfaringer.

Nordisk Mesterskap/Nordic Tour

Neste Nordisk Mesterskap (NM) skal arrangeres påsken i 2018 og Norge står som vert denne gangen. Det avhenger at vi får tak innendørs baner eller får bygget midlertidig telt/hall over utendørs baner. NMF har frist til 1. april 2017 for å gi beskjed om det lar seg gjennomføre eller om vertskapet går videre til Sverige.
Det ble lansert en idé om Nordic Tour, en turné hvor utvalgte konkurranser i hvert land vil telle poeng sammenlagt og bli avsluttet med en finale. Denne ideen vil bli diskutert videre i forumet mellom de nordiske landene.

Teknisk utvikling

Under dette punktet startet vi med å snakke om Bangolf Arena/BAMS og ble vist HCP Online som Sverige bruker for å avgjøre handicap (dette brukes for å rangere spillere ifht resultater).
I Sverige har de også laget en kort som man kan skrive "noter" for å vite hvordan man skal slå på hver enkelt bane. Dette er laget for å slippe å skrive med tekst og flere kan bruke disse opplysningen uansett nasjonalitet. Disse kortene kan lastes ned fra det svenske forbundets hjemmesider.Og med dette så avsluttet vi møtet for denne gang. Neste møtet vil bli i 2018 i Norge.

Mvh
Dan Magnus Gresholdt
President  • Comments(0)//nyheter.minigolfsport.no/#post1